• יו"ר: פרופ' אמיר קוגלמן
  • מזכיר: פרופ' אלי פיקאר
  • גזבר: דר' מאיר מי-זהב
  • עורך האתר: דר' אופיר בר-און
Contact the Israeli Association of Pediatric Pulmonology

Your Name (mandatory)

Your Email Address (mandatory)

Your Phone Nubmer

Subject

Your Message