• יו"ר: דר' מאיר מי-זהב
  • גזבר: דר' רונן בר-יוסף
  • עורך האתר: דר' אופיר בר-און
  • חברי ועד: פרופ׳ אלי פיקאר (מזכיר)
  • פרופ׳ אביב גולדברט
  • דר' מורן לביא
  • דר׳ מאלנה כהן-סימברקנאו
  • דר׳ פאהד חכים
חדשות

יותר ילדים מתאשפזים עקב אסטמה באזור חיפה, כנרת והגולן

בחיפה שיעורי אשפוז גבוהים עקב אסטמה בילדים בכל קבוצות הגיל ולאורך כל השנים | משרד הבריאות: "התקפי האסטמה קשורים בזיהום אוויר"

אשפוז ילדים עקב אסטמה גבוה בנפת חיפה פי 2.32 מהממוצע הארצי ושיעורים גבוהים גם נמצאו בנפת כנרת ובגולן. מחוז חיפה מראה שיעורי אשפוז גבוהים בכל קבוצות הגיל ולאורך כל השנים. כך עלה ממחקר שערך משרד הבריאות.

אסטמה היא מחלה כרונית שכיחה בילדים ובמבוגרים וההערכה היא כי 15%-5% מהילדים סובלים מהמחלה. אולם, בשנים האחרונות מצטברים נתונים לפיהם ניכרת מגמת ירידה כללית בתחלואה באסטמה במדינות המפותחות, בעיקר בילדים. חל גם שיפור משמעותי בטיפול התרופתי במחלה ולכן צפויה היתה לחול ירידה בשיעורי האשפוז.

מטרת המחקר, שממצאיו הופצו לתקשורת ביום חמישי האחרון, היתה לבדוק את שיעורי האשפוזים עקב אסטמה בקרב ילדים בני 14-0 שנים, בפרק זמן של כ-20 שנה לפי מחוזות ונפות בישראל. המידע לגבי תחלואה זאת נאסף מ-1996 ועד 2015. הנתונים על כלל האשפוזים עקב אסטמה בישראל בקרב בני 14-0 שנים הגיעו מכל בתי החולים. בדו"ח המחקר נכללו מקרי אשפוז של לפחות שני לילות.

על פי הממצאים, שיעורי האשפוז עקב אסטמה ירדו באופן משמעותי בכל קבוצות הגיל לאורך השנים, ללא קשר למיקום המגורים. בקבוצת הגיל של עד שנה, בשנת 1996 היה שיעור האשפוז 4.69/1,000 ובשנת 2015 – 0.53/1,000; בקבוצת הגיל 4-1 שנים בשנת 1996 היה שיעור האשפוז 2.76/1,000 ובשנת 2015 – 0.61/1,000; בקבוצת הגיל 15-4 בשנת 1996 היה שיעור האשפוז 1.01/1,000 ובשנת 2015 – 0.29/1,000. לא נמצא הבדל משמעותי בין בנים לבנות.

החוקרים התמקדו בשיעור האשפוז עקב אסטמה לפי מחוזות. התברר שמחוז ירושלים הציג את השיעור הנמוך ביותר בישראל. במחוז חיפה שיעורי האשפוז כתוצאה מאסטמה גבוהים יחסית לשאר המחוזות בקבוצות הגיל 4-1 ו-15-5. בקבוצת הגיל 1-0 השיעור הגבוה ביותר הוא במחוז צפון ומחוז חיפה במקום השני. בדו"ח נאמר כי בקבוצת גיל זו תיתכן שונות גדולה ביותר בהגדרה של אסטמה ולכן פחות נכון להתייחס אליה.

בשיעורי האשפוז לפי נפות לאחר תיקנון לגיל, מין ושנת אשפוז בכלל הילדים בגילאי 14-0, בולטות במיוחד נפות חיפה, כנרת וגולן. שיעור האשפוז בכנרת הוא פי 4.13 יותר מהממוצע הארצי, בנפת הגולן פי 2.12 מהממוצע הארצי ובנפת חיפה פי 2.32 יותר מהממוצע הארצי.

לפי הנתונים, גם ברמת ניתוח חד משתני וגם לאחר ניתוח רב משתני, עלה כי מחוז חיפה הראה שיעורי אשפוז גבוהים בכל קבוצות הגיל ולאורך כל השנים וכך שיעורי האשפוז בנפת חיפה גבוהים מהממוצע הארצי. לאחר תקנון לגיל, מין ושנת האשפוז, התברר שגם שיעורי האשפוז בנפות כנרת וגולן גבוהים מהממוצע הארצי.

החוקרים ציינו כי לא נמצא הבדל בין לפני לבין אחרי 2011 בשיעורי האשפוז עקב אסטמה – בשנה זאת נכנסו לתוקף תקנות החוק לאוויר נקי.

עוד ציינו מחברי הדו"ח שקיימים גורמים שונים היכולים להשפיע על שיעורי האשפוז כתוצאה מאסטמה כולל גורמים הקשורים למערכת הרפואית המקומית, כמו נגישותם ואיכותם של שירותי הבריאות בקהילה. לאור העובדה שעודף האשפוזים בנפת חיפה עקבי, מתאים למחקרים קודמים ולידע הקיים בספרות העולמית, ניתן לומר כי לגורמים הסביבתיים המאפיינים אזור גיאוגרפי יש תרומה לעודף האשפוזים בנפת חיפה. לגבי הנפות כנרת וגולן, בנוסף לפוטנציאל הגורמים הסביבתיים שאינם ידועים כיום, ייתכנו גם השפעות כמו מיעוט יחסי ברופאים מומחים בטיפול במחלות דרכי הנשימה בילדים.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן הגיב על הממצאים: "הנתונים מוכיחים שוב כי המצב הסביבתי באזור חיפה לוקה בחסר ודורש תיקון וכי יש סכנה להשפעה שלילית על בריאות תושבי חיפה והסביבה.  גורמי המקצוע במשרד הבריאות מתריעים על כך זמן רב ופועלים למיגור התופעה. אולם נדרשת פעולה ממשית של כלל הגורמים הנוגעים בדבר, התגייסות מצד עיריית חיפה, משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה שביחד עם משרד הבריאות יאכפו את הנהלים כדי למנוע פגיעה בבריאותם של תושבי חיפה".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, אמר: "הממצאים הראשוניים שהובאו בפנינו מחייבים אותנו, יחד עם שותפינו בממשלה, לבחינה מעמיקה של הנתונים, לצד שדרוג מערך ניטור המזהמים במדינה, על מנת שנוכל לקבל תמונה מלאה. תושבי חיפה, כמו יתר תושבי המדינה, זכאים לממש את זכותם לבריאות ועלינו כממשלה מוטלת החובה לנקוט באמצעים הנדרשים להבטיח זאת".

פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל המשרד, הוסיף: "המספרים מצביעים על מתאם ברור. עודף התחלואה באסטמה בנפת חיפה גבוה מהממוצע הארצי לאורך שנים רבות ונמשך גם עד שנת 2015. אנו יודעים כי התקפי אסטמה קשורים בין היתר בזיהום אוויר. המחקר מצטרף למחקרים רבים אחרים המצביעים על הקשר הזה. אנחנו מחויבים לפעול יחד עם משרדי הממשלה האחרים הנוגעים בדבר לשיפור המצב. הממצאים גם הבהירו שיש צורך להמשיך במעקב אחרי התחלואה הזאת בקרב ילדים".

נושאים קשורים:  אסטמה,  אסטמה בילדים,  זיהום אוויר בישראל,  זיהום אוויר בחיפה,  חדשות
תגובות