• יו"ר: דר' מאיר מי-זהב
  • גזבר: דר' רונן בר-יוסף
  • עורך האתר: דר' אופיר בר-און
  • חברי ועד: פרופ׳ אלי פיקאר (מזכיר)
  • פרופ׳ אביב גולדברט
  • דר' מורן לביא
  • דר׳ מאלנה כהן-סימברקנאו
  • דר׳ פאהד חכים
Conferences and Presentations

Israeli Association of Pediatric Pulmonology (IAPP) - July 2018

חיפ"פ | ירושלים (הדסה, שערי צדק) | יולי 2018

ריאות (אילוסטרציה)
ריאות (אילוסטרציה)

Congenital Lung Cyst, Dr. Alex Gililes-Hillel

Obstructive Sleep Apnea and Monogenic Obesity, Dr. Alex Gileles-Hillel

Congenital Pneumonia, Dr. Reuven Tsabari

Tracheal Compression Following Esophageal Atresia Repair, Dr. Benjamin Koplewitz

Can Raised Volume Passive Expiration Loop Be Used To Estimate Pulmonary Function in Infants, Dr. Avigdor Hevroni

Season of Birth and Risk of Asthma, Dr. Shmuel Goldberg

Use of WhatsApp For Interpretation of Neonatal Chest X-Ray, Dr. Benjamin Koplewitz

Surgery For Laryngomalacia, Prof. Elie Picard

Pathophysiology of Genetic ILD in Childhood, Prof. Eitan Kerem

Morgagni Vs Pseudomorgagni, Dr. Yoel Reiter

HSV Pneumonia with Pleural Effusion in an Immunocompetent Child on Steroids, Dr. Yoel Reiter

נושאים קשורים:  Conferences and Presentations
תגובות