• יו"ר: דר' מאיר מי-זהב
  • גזבר: דר' רונן בר-יוסף
  • עורך האתר: דר' אופיר בר-און
  • חברי ועד: פרופ׳ אלי פיקאר (מזכיר)
  • פרופ׳ אביב גולדברט
  • דר' מורן לביא
  • דר׳ מאלנה כהן-סימברקנאו
  • דר׳ פאהד חכים
מחקרים

האם יש הבדלים בשיעורי התחלואה בנגיף הקורונה בקרב ילדים לפי מוצא אתני ומעמד חברתי-כלכלי?

החוקרים הצליחו להראות כי שיעורי התחלואה בנגיף הקורונה בקרב ילדים השייכים למיעוטים אתניים או למשפחות במעמד חברתי-כלכלי נמוך גבוהים משמעותית בהשוואה ליתר האוכלוסייה

11.11.2020, 17:35

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את ההבדלים מבחינת גזע ו/או מוצא ומעמד חברתי כלכלי בשיעור המקרים של זיהום SARS-CoV-2י(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) בקרב ילדים.

החוקרים ביצעו מחקר חתך שכלל ילדים שנבדקו ל-SARS-CoV-2 באתר בדיקות ייחודי לילדים, בו היה ניתן להיכנס ברכב או בהליכה, החל מה-21 במרץ 2020 עד ה-28 באפריל, 2020. החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית דו משתנית ורב משתנית במטרה לבחון את הקשר בין הגזע ו/או המוצא של המטופל והחציון המשוער של ההכנסה המשפחתית (בהתבסס על הערכות של מקום מגורים) לבין (1) זיהום ב-SARS-CoV-2 ו-(2) חשיפה מדווחת ל-SARS-CoV-2.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 1,000 ילדים שנבדקו ל-SARS-CoV-2,י20.7% נמצאו חיוביים. בהשוואה לילדים ממוצא לבן שאינו היספני (7.3%), ילדים מקבוצות מיעוט הדגימו שיעורים גבוהים יותר של הזיהום בנגיף (ילדים ממוצא שחור שאינו היספני: 30.0%, יחס סיכויים מותאם: 2.3 [רווח בר סמך 95%: 1.2-4.4]; ילדים ממוצא היספני: 46.4%, יחס סיכויים מותאם: 6.3 [רווח בר סמך 95%: 3.3-11.9]).

החוקרים מצאו גם כי בהשוואה לילדים ממשפחות עם חציון הכנסה ברבעון הגבוה ביותר (8.7%), שיעורי הזיהום היו גבוהים יותר בקרב ילדים מרבעון 3 (23.7%; יחס סיכויים מותאם: 2.6[רווח בר סמך 95%: 1.4-4.9]), מרבעון 2 (27.1%; יחס סיכויים מותאם: 2.3 [רווח בר סמך 95%: 1.2-4.3]), ומרבעון 1 (37.7%; יחס סיכויים מותאם: 2.4 [רווח בר סמך 95%: 1.3-4.6]). כמו כן, נמצאו הבדלים גם מבחינת שיעורי החשיפה המדווחים ל-SARS-CoV-2 לפי גזע ו/או מוצא ולפי מעמד חברתי כלכלי.

בעוקבה הגדולה הנוכחית של ילדים שנבדקו ל-SARS-CoV-2 במסגרת בדיקות בקהילה, החוקרים הצליחו להראות כי ילדים השייכים למיעוטים אתניים וילדים ממשפחות במעמד חברתי כלכלי נמוך נמצאים בסיכון הגבוה ביותר לחלות בזיהום. החוקרים סברו כי צריך להבין ולהתייחס לגורמים להבדלים האלה על מנת להקטין אותם ולהגביל את התפשטות הזיהום.

מקור:

Goyal, M.K. et al. (2020) Pediatrics 146,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  19-COVID,  נגיף הקורונה,  מעמד סוציאקונומי,  מיעוטים,  גזע
תגובות