• יו"ר: דר' מאיר מי-זהב
  • גזבר: דר' רונן בר-יוסף
  • עורך האתר: דר' אופיר בר-און
  • חברי ועד: פרופ׳ אלי פיקאר (מזכיר)
  • פרופ׳ אביב גולדברט
  • דר' מורן לביא
  • פרופ׳ מאלנה כהן-סימברקנו
  • דר׳ פאהד חכים
Conferences and Presentations

Israeli Association of Pediatric Pulmonology (IAPP), Annual Conference - May 2023

חיפ"פ, המפגש השנתי | דן קיסריה | מאי 2023

Sputum SPLUNC1 in CF Exacerbations, Dr. Elad Ben-Meir, Hadassah

Pulmonary Complications of IBD, Dr. Benjamin Rothschild, Schneider

CVID and GLILD, Dr. Mika Rochman, Ichilov

CDH and ECMO, Dr. Uri Pollak, Hadassah

Pediatric Lung Transplant, Dr. Eyal Jacobi, Schneider

Lung Transplantation, Past Present Future, Prof. Melinda Solomon, SickKids Toronto

Hypersensitivity Pneumonitis, Dr. Adi Meridor Eizner, Wolfson

Bronchial Carcinoid, Dr. Anna Ostrovski, Carmel

Neonatal PCD Diagnosis, Dr. Noga Arwas, Soroka

Unexpected Early Plastic Bronchitis, Dr. Mohamad Hadhud, Hadassah

Pediatric Adult CF Transition, Prof. Melina Solomon, SickKids, Toronto

Nebulizer Risks for Transmission of Microorganisms, Hila Ben-Yosef Samet

Monocyte and Neutrophil to Lymphocyte Ratios in Hospitalized Children with RSV Bronchiolitis, Dr. Inbal Golan-Tripto, Soroka

Debunking Myths About Child Exposure to Smoking, Tel Aviv University

Food Allergy Mortality and Asthma, Prof. Yitzhak Katz, Asaf Harofe (Shamir)

Lung Diseases and the Military, Dr. Amir Shlaifer

Maternal Hyperemesis Gravidarum (HG) and Early Childhood Respiratory Morbidity, Dr. Guy Hazan, Soroka

Almost Missed H-Type TE-Fistula, Dr. Ido Sadras, Hadassah

How Do You Choose The Right Biologic for Severe Asthma, Dr Mona I Kidon, Sheba

Palivizumab for 29-34 Preemies, Dr. Keren Armoni Domani, Wolfson

CPET for Pompe Patients on Enzyme Replacement Therapy, Dr. Ronen Bar-Yosef, Rambam

נושאים קשורים:  Conferences and Presentations
תגובות