• יו"ר: דר' מאיר מי-זהב
  • גזבר: דר' רונן בר-יוסף
  • עורך האתר: דר' אופיר בר-און
  • חברי ועד: פרופ׳ אלי פיקאר (מזכיר)
  • פרופ׳ אביב גולדברט
  • דר' מורן לביא
  • פרופ׳ מאלנה כהן-סימברקנו
  • דר׳ פאהד חכים
מחקרים

שימוש בקנולה נזאלית עם זרימה גבוהה עבור חולי אסתמה באשפוז

נמצא כי שימוש בקנולה נזאלית עם זרימה גבוהה עבור ילדים חולי אסתמה גורמת להתארכות משך האשפוז ומעלה את שיעור הילדים הנזקקים להנשמה לא פולשנית, בהשוואה למקרי ביקורת

25.12.2023, 16:04

קנולה נזאלית בזרימה גבוהה (High Flow Nasal Cannula - HFNC) הינו מכשיר נשימתי שנמצא בשימוש הולך וגובר עבור ילדים עם אסתמה. מחקרים מנגנוניים עדכניים הדגימו כי מתן תרופות מעורפלות (Nebulized) דרך מכשיר HFNC עלול לגרום להפחתה באספקת התרופה, ועל כן לפגוע בטיפול עבור אסתמה. במחקר זה החוקרים העריכו את הקשר בין שימוש ב-HFNC עבור ילדים חולי אסתמה לבין התארכות משך האשפוז (Length of Stay - LOS).

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי מצומד זה נכללו ילדים בגילאי 2-18 שאושפזו עקב אסתמה וטופלו בעזרת HFNC בין התאריכים ינואר 2010-דצמבר 2021. מקרי הביקורת נבחרו בעזרת רגרסיה לוגיסטית להתאמת ציוני נטייה, על פי התאמה של משתנים דמוגרפיים, סימנים חיוניים, טיפול תרופתי, בדיקות דימות, ומאפיינים חברתיים וסביבתיים של בריאות. התוצא העיקרי שנבדק כלל LOS באשפוז.

23,659 נבדקים נמצאו מתאימים להכללה במחקר, מהם נמצאו 1,766 מקרים של שימוש ב-HFNC עם מקרי ביקורת מותאמים. בוצעה התאמה טובה על בסיס מאפיינים דמוגרפיים, מאפיינים חברתיים וסביבתיים של בריאות ומאפיינים קליניים הכוללים שימוש בטיפולים נוספים עבור אסתמה. תוצאות המחקר הדגימו כי LOS באשפוז היה ארוך באופן משמעותי בקרב אלו שטופלו עם HFNC ועמדו על 87 שעות (טווח בין-רבעוני של 61-145) בהשוואה ל-66 שעות עבור קבוצת מקרי הביקורת (טווח בין-רבעוני של 43-105; p<0.01). לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות מבחינת שיעור הנבדקים שנצרכו לעבור הנשמה פולשנית ומלאכותית (8.9% לעומת 7.6%; p=0.18). עם זאת, שיעור הנבדקים בקבוצת המקרים שעברו הנשמה לא פולשנית (Non-Invasive Ventilation - NIV) היה גבוה באופן מובהק בהשוואה לשיעורם בקבוצת מקרי הביקורת (21.3% לעומת 6.7%; p<0.01).

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור ילדים שאושפזו עקב אסתמה, שימוש ב-HFNC נמצא קשור להתארכות LOS, בהשוואה לקבוצת מקיר ביקורת מותאמים. יש צורך בהמשך מחקר בנושא, כולל פירוט רב יותר ושימוש ביותר משתנים, על מנת לאשש ממצאים אלו.

מקור:

Rogerson C, Owora A, He T, Carroll A, Schleyer T, AbuSultaneh S, Tu W, Mendonca E. High flow nasal cannula use is associated with increased hospital length of stay for pediatric asthma. Pediatr Pulmonol. 2023 Nov;58(11):3046-3053. doi: 10.1002/ppul.26617. Epub 2023 Aug 2. PMID: 37530483.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  נבולייזר,  קנולה נזאלית,  אשפוז
תגובות