• יו"ר: דר' מאיר מי-זהב
  • גזבר: דר' רונן בר-יוסף
  • עורך האתר: דר' אופיר בר-און
  • חברי ועד: פרופ׳ אלי פיקאר (מזכיר)
  • פרופ׳ אביב גולדברט
  • דר' מורן לביא
  • פרופ׳ מאלנה כהן-סימברקנו
  • דר׳ פאהד חכים
מחקרים

מחלות ריאה אינטרסטיציאליות על רקע דרמטומיוזיסטיס של הילדות

מודל הניבוי המבוסס על ערכי שקיעת דם, אינטרלוקין 10 ונוכחות נוגדנים מסוג MDA-5 יכול לשמש כמודל פרוגנוסטי עבור מחלות ריאה אינטרסטיציאליות על רקע דרמטומיוזיטיס של הילדות

13.02.2024, 14:40

מטרת המחקר הייתה לבסס מודל ניבוי על בסיס מאפיינים קליניים לא פולשניים לצורך בידול מוקדם של מחלות ריאה אינטרסטיציאליות על רקע דרמטומיוזיטיס (Dermatomyositis Interstitial Lung Disease - DM-ILD) בקליניקה.

מידע קליני על אודות ילדים עם דרמטומיוזיטיס של הילדות (Juvenile DM - JDM) נבחן באופן רטרוספקטיבי בעזרת שיטות של למידת מכונה. מודל בידול מוקדם עבור JDM-ILD בוסס בעזרת עוקבה של נבדקים שאובחנו עם JDM בבית החולים לילדים בין התאריכים יוני 2015- אוקטובר 2022.

במחקר נכללו 93 ילדים, כאשר 58 ילדים נכללו בעוקבת הגילוי ו-35 בעוקבת האישוש. תוצאות ניתוחים חד ורב-משתניים זיהו כי המאפיינים המקושרים ל-JDM-ILD כללו; שקיעת דם (Erythrocyte Sedimentation Rate - ESR) מוחשת (יחס סיכויים של 3.58, רווח בר-סמך של 95%, 1.21-11.19; p=0.023), רמות אינטרלוקין 10 (Interleukin-10 - IL-10) מוגברות (יחס סיכויים של 1.19, רווח בר-סמך של 95%, 1.02-1.41; p=0.038) ונוכחות של נוגדנים מסוג MDA-5 (יחס סיכויים של 5.47; רווח בר-סמך של 95%, 1.11-33.43; p=0.045). החוקרים פיתחו נומוגרמה לניבוי סיכונים אשר הדגימה יכולת בידול חיוביות גם בעוקבת הגילוי (שטח תחת העקומה של 0.736, רווח בר-סמך של 95%, 0.582-0.868) וגם בעוקבת האישוש (שטח תחת העוקמה של 0.792; רווח בר-סמך של 95%, 0.585-0.93). ציונים גבוהים יותר של הנומוגרמה נמצאו קשורים באופן מובהק לעליה בסיכון להתקדמות המחלה בעוקבת הגילוי (p=0.045) ובעוקבת האישוש (p=0.017) יחדיו.

מסקנת החוקרים הייתה כי נומוגרמה המבוססת על מודל הניבוי ESIM (מודל מבוסס על ESR,יIL-10,יMDA-5) מספקת תמיכה חשובה בהערכה הקלינית וניבוי פרוגנוזה של נבדקים עם JDM-ILD.

מקור:

Hu, M., Shen, C., Zheng, F. et al. Clinical nomogram assisting in discrimination of juvenile dermatomyositis-associated interstitial lung disease. Respir Res 24, 286 (2023). https://doi.org/10.1186/s12931-023-02599-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  דרמטומיוזיטיס,  מחלת ריאות אינטרסטיציאלית,  מודל ניבוי,  שקיעת דם,  נומוגרמה
תגובות