• יו"ר: דר' מאיר מי-זהב
  • גזבר: דר' רונן בר-יוסף
  • עורך האתר: דר' אופיר בר-און
  • חברי ועד: פרופ׳ אלי פיקאר (מזכיר)
  • פרופ׳ אביב גולדברט
  • דר' מורן לביא
  • פרופ׳ מאלנה כהן-סימברקנו
  • דר׳ פאהד חכים
חדשות

עלייה חדה בשיעור המעשנים בקרב ילדים ובני נוער בישראל

סקר של המיזם למיגור העישון מציג תמונת מצב מדאיגה: מגוון וריבוי מוצרי טבק בישראל לצד שיעורי עישון גבוהים בקרב ילדים בגילאי 14-12 | יותר מרבע מבני הנוער מעשנים ובעיקר סיגריות אלקטרוניות

עישון בקרב ילדים ובני נוער. אילוסטרציה

שיעור הילדים בני 12-14 שעישנו בשנת 2023 כמעט ושילש את עצמו בהשוואה לשנה קודמת, מ-5.7% בשנת 2022 ל-14.6% בשנת 2023. כך עולה מסקר שערכו במיזם למיגור העישון באפריל אשתקד.

על פי הממצאים, באפריל 2020, עם הכניסה לסגר הראשון בעקבות מגיפת הקורונה, נרשמה ירידה שהובילה לשיעורים הנמוכים ביותר בחמש השנים האחרונות של מעשנים בקבוצת גיל זו, (3.6%), ולאחריה עלייה הדרגתית במהלך 2021 (4.6%) ו-2022 (5.7%).

מקור: המיזם למיגור העישון

בשנת 2023 שיעורי השימוש במוצר עישון כלשהו בחודש האחרון בקרב בני 12-14 עולים ל-14.6%, פי שניים מהשיעורים שנמדדו ב-2019 (7.3%) בשיא הקמפיין בישראל של הסיגריה האלקטרונית.

הסקר בדק את היקפי ההתנסות והעישון במגוון המוצרים בקרב ילדים, בני נוער, צעירים ומבוגרים בחברה היהודית בישראל. כמו כן, נבדקו השפעת הכניסה של סיגריה אלקטרונית חד פעמית על מאפייני תופעת העישון בארץ; השפעת תהליכי המיסוי על דפוסי הצריכה והשימוש בסיגריות האלקטרוניות, ותפישות בני נוער והורים ביחס לתופעת העישון ומוצריו, לאור השינויים שהתרחשו בשוק הישראלי בשנה החולפת ובהשוואה חמש-שנתית.

מדגם הסקר האינטרנטי כלל 2,655 משיבים, מתוכם 325 ילדים ובני נוער בגילאי 12 עד 18, ו-1,304 מעשנים ומעשנים לשעבר. הסקר נערך במחצית הראשונה של אפריל 2023, באמצעות חברת iPanel. הנתונים הושוו לנתונים מסקרים קודמים של המיזם למיגון עישון בחמש השנים האחרונות.

 ריבוי מוצרי עישון

שיעור המעשנים היומיים בקרב בני 22 ויותר באוכלוסיה היהודית עומד על 21.3%. מגיל 12 ועד לגיל 21, התקופה שנחשבת ל"שער הכניסה" לעולם העישון ובה עולה שיעור המעשנים. החל מגיל 22 ועד גיל 49 ישנה התייצבות בשיעורי העישון הנעים סביב כ-49% ומגיל 50 ואילך מתרחשת ירידה בשיעור המעשנים.

מקור: המיזם למיגור העישון

מה מעשנים? נתוני המחקר מצביעים על שינוי מובהק בהרגלי העישון בקרב בני 22-34. כרבע מבני 22-34 מעשנים מספר מוצרים במקביל ושיעורים דומים נרשמו גם בקבוצות הגיל 15-21.

נתוני מפתח ביחס לשנת 2023 מעלים כי בשנת 2023 החלו 7.3% מבני 12-14 ו-10.8% מבני 15-17 לעשן וכי בשתי קבוצות גיל אלו מדובר בשיעור נמוך בהשוואה לעבר.

בשנת 2023 הפיצוציה והמכולת ממשיכות לשמש כמקומות העיקריים בהם בני הנוער רוכשים את מוצרי העישון שלהם (47%). בפער גדול מתחתיהם מדורגים הסופרמרקטים (21.9%) ולאחריהם החנות הייעודית (17.7%). ממצאים אלה מעידים על מכירה לא מבוקרת של מוצרי העישון לבני הנוער על ידי פיצוציות/ מכולות, הסופרמרקטים והחנויות הייעודיות למוצרי עישון, וזאת בניגוד לחוק. הפריסה הרחבה של נקודות מכירה אלו, יחד עם העדר מנגנוני פיקוח ואכיפה, הביאו לשיעורי העישון הגבוהים בקרב בני הנוער. 

מעל 16% בקרב בני 12-14 התנסו בעישון

הכותבים, שירה כסלו, מיקי כסלו, מהמיזם למיגור העישון, מציינים כי בחמש השנים האחרונות, מ-2019 ועד 2023, שיעורי ההתנסות בקרב בני 12-14 הכפילו את עצמם מ-7.4% שלכל הפחות התנסו בעישון ב-2019, ל-16.4% ב-2023.

בשנת 2022 ישנה קפיצה משמעותית בשיעור ההתנסויות הבודדות (11.0%), אותה ניתן לזקוף לכניסתה של הסיגריה האלקטרונית החד פעמית JUUL לשוק הישראלי ב-2021 והחשיפה הגבוהה של המוצר במרחב הציבורי וההדבקה החברתית שנוצרה כתוצאה מכך.

בשנים 2022 ו-2023 שיעורי התחלות העישון בקבוצת גיל זו עברו מאחוזים בודדים - 3.4% ב-2021 ל-13.7% ב-2022 ו-7.3% ב-2023. זאת, בנוסף ל-6.4% בני 12-14 שציינו ב-2023 כי הם כבר מעשנים בתדירות כלשהי בשנה האחרונה

מקור: המיזם למיגור העישון

25% מבני הנוער מעשנים

על פי תוצאות הסקר, חלה עלייה עקבית בשיעורי העישון של בני 15-17 בחמש השנים עד 2022,  מ-17.7% ב-2019 ועד ל-25.8% ב-2022.

בשנת 2020, במהלך מגיפת הקורונה ושלושת הסגרים שהוטלו, נצפתה ירידה משמעותית בשיעורי העישון של קבוצת גיל זו ל-13.9% אך עם פתיחת המשק וחזרת מוסדות החינוך לפעילות, כמו גם כניסת הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות לשוק, חזרו שיעורי העישון של בני הנוער למגמת העלייה וביתר שאת (23.6% בשנת 2021 ו-25.8% בשנת 2022). ב-2023 התייצבו שיעורי העישון של בני 15-17 על הרף של כ-24%, בהשוואה לעשור הקודם בו שיעורי העישון בפועל היו קרובים ל-18%.

עישון סיגריה אלקטרונית בקרב בני נוער. אילוסטרציה

גם בקרב בני נוער בגילים 15-17 מובילות הסיגריות האלקטרוניות את הרגלי העישון, עם שיעורי עישון בחודש האחרון של 12.2%. שיעור השימוש בסיגריות רגילות עומד על 11.4%, בעוד הנרגילה והטבק לגלגול משתרכים מאחור עם שיעור עישון של 5.6% ו-4.6% בהתאמה.

 הסיגריות מובילות מגיל 20 ומעלה

שיעור המעשנים היומיים בקרב ממוצע גילאי 22 ומעלה עולה ומגיע ל-21.3% בדומה לשיעורי העישון שנרשמו בשנת 2020, וזאת לאחר שנצפתה ירידה בשיעורי העישון היומי מ-24.7% בשנת 2019 ועד 17.9% ב-2022.

שיעור המעשנים אחת לשבוע מתייצב בארבע השנים האחרונות סביב 5% וזאת בירידה אל מול 6.8% שנמדדו בשנת 2019. שיעור המעשנים לעתים רחוקות נמצא גם הוא במגמת התייצבות בארבע השנים האחרונות, סביב 13.5%.

בבדיקת המוצרים לעישון נמצא כי הסיגריה האלקטרונית היא מוצר מוביל מגיל 12 ועד 24 בשיעורים הולכים וגדלים (7.7% בקרב בני 12-14; 24.4% בקרב בני 20-21 ו-19.6% עבור בני 22-24). נרגילה נפוצה בגילאי 18 עד 34 (9.7%-13.1%). טבק לגלגול פופולרי בעיקר בקבוצות הגיל 22 עד 34 (14.7%-17.9%) והסיגריות מובילות מגיל 20 ומעלה 26%-28.9%.

תופעת ההברחות של סיגריות  אלקטרוניות

המחברים כותבים כי היקפן הנמוך של ההכנסות ממסי קנייה על סיגריות אלקטרוניות, לעומת השיעור הגבוה של המשתמשים במוצר, מעיד כי סחורה רבה נכנסת לישראל תוך התחמקות מתשלום המס כדין.

מס הקנייה על הסיגריות האלקטרוניות נמוך משמעותית מהמס על סיגריות וטבק לגלגול. "ממצא זה יוצא חוצץ נגד הטענה המקובלת שמיסוי גבוה הוא זה שמוביל להברחות ולצמיחתו של שוק שחור. ניתן לשער שהמבריחים עוברים על החוק כיוון שאינם חשים שיש סיכון להיתפס. לפיכך, כל עוד לא יורגש על ידי המבריחים החשש הוודאי כי המכס יאתרם ויפעל נגדם במלוא חומרת הדין, תופעת ההברחות וההתחמקות מתשלום מס בדרכים שונות ויצירתיות תמשיך ביתר שאת. מכאן שהדרך להתמודד עם התופעה היא באמצעות הגברת הפיקוח והאכיפה".

פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי הציבור בהסתדרות הרפואית, אמר עם פרסום התוצאות כי הממצאים ביחס לעישון של ילדים מגיל עשר והלאה מדאיגים. "אסור לנו להפקיר את הילדים ולגדל דור של מעשנים". הוא צפה כי המלחמה והשיבוש בשגרת החיים צפויים להחמיר את המצב, במיוחד בקרב אוכלוסיות שנפגעו קשה כמו העקורים. "בשנת 2011 הממשלה החליטה על תכנית לאומית למאבק בעישון, שלא מומשה עד היום. מימושה נדרש עכשיו במיוחד", סיכם.

נושאים קשורים:  עישון,  המיזם למיגור העישון,  סיגריה אלקטרונית,  ילדים ובני נוער,  מוצרי טבק,  סיגריות,  סקר,  חדשות
תגובות