קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: חיפה

מרכז רפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל/ת
מחלקת כירורגית ילדים

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה/ית ברפואה.
ב. וותק של שלוש שנים לפחות כמומחה/ית בכירורגית ילדים.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון ת.ד. 4940,
חיפה 31048 בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה/ית.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים (גם במייל).
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים- במייל).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 15 יום ממועד פרסום מודעה זו.